Witamy na naszej stronie

  Pierwsze rozmowy na temat utworzenia wałeckiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej miały miejsce 8 lutego 2007 roku. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie wałeckich przedsiębiorców z przedstawicielami PIG. Uczestniczyło w nim 50 przedstawicieli jednostek gospodarczych z terenu Powiatu Wałeckiego. Wiceprezes PIG - Andrzej Martuś zapoznał zgromadzonych z zasadami organizacji izby, jej działaniami i korzyściami, jakie niesie za sobą przynależność. Zaproponowano pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz reprezentowanie przedsiębiorców  wobec zagranicznych kontrahentów. W trakcie spotkania wybrano Zespół ds. organizacji Oddziału Północnej Izby Gospodarczej w Wałczu. W jego skład weszli: Bolesław Rafałko, Marek Pawłowski oraz Jadwiga Fecek
 

 Otwarcie Wałeckiego Oddziału Północnej Izby Gospodarczej miało miejsce 18 maja. Na placu Wolności uroczyście wręczono pamiątkowe grawertony dwudziestu sześciu firmom - założycielom oddziału.  

 Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie jest największą reprezentacją samorządu gospodarczego Pomorza Zachodniego. Powstała pod koniec 1997 roku. Aktualnie zrzesza kilkaset firm i przedsiębiorstw z Polski oraz z Niemiec. Od 1998 roku Izba jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Od początku istnienia utrzymuje stałe kontakty z ponad stu pięćdziesięcioma organizacjami o podobnym profilu działalności, głównie z Polski, Niemiec, Danii i Szwecji.

 

  Podstawowym zadaniem Izby jest świadczenie wszelkiego rodzaju usług dla zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Izba:
•tworzy lobby pro-gospodarcze i integruje środowisko przedsiębiorców, zajmujemy się edukacją pracodawców i ich pracowników,
•reprezentuje ich wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych, organizuje wyjazdy kooperacyjne i pomaga zdobyć środki na ich zorganizowanie,
•pomaga w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
•wydaje Katalog zawierający informacje o członkach izby wraz z ich ofertami kooperacyjnymi, tłumaczonymi na język angielski i niemiecki.

  W ramach Północnej Izby Gospodarczej działają:
•Sąd Polubowny przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie, który jest władny rozstrzygać spory w sprawach cywilnych i gospodarczych.
•Biuro Interwencji Gospodarczych, które służy pomocą przedsiębiorcom skupionym w Izbie w przypadku krzywdzącego traktowania ich przez urzędy administracji państwowej.
•Biuro współpracy z Urzędem Celnym.

PIG